ЗАСЕДАНИЯТА НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ, ЩЕ СЕ ПРОВЕЖДАТ В ЗАСЕДАТЕЛНА ЗАЛА №206 В ОБЩИНА ХАСКОВО, КАКТО СЛЕДВА:

 

 

 

На 19.04.2021 г. /понеделник/:

ПК по здравеопазване, екология и социални дейности     - 16.30 ч.

 

ПК по общинска собственост и стопанска политика          - 17.00 ч.

 

ПК по земеделието, горите и проблемите на селата         - 17.30 ч.

 

 

 

На 20.04.2021 г. /вторник/:

ПК по ТСУ и транспорт                                                      - 16.30 ч.

 

ПК по бюджет и финанси                                                   - 17.00 ч.

 

 

 

На 21.04.2021 г. /сряда/:

ПК по образование, култура и вероизповедания             - 16.30 ч.

 

ПК по евроинтеграция, участие по оперативни програми

и международни връзки                                                      - 17.00 ч.

 

ПК по обществен ред и законност                                     - 17.30 ч.

 

 

 

        

Заседанията на Постоянните комисии ще се излъчват онлайн в Ютуб канала на Община Хасково на следния адрес:

 https://www.youtube.com/channel/UCRzfYf8PPmZOroXwlorlaJA .