СПРАВКА по чл.26 ал.5 от ЗНА

 

 

На 05.02.2021 г. е публикувана Докладна записка от Представителна група „За Хасково“ в Общински съвет – Хасково относно: изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Хасково.

   

Съгласно чл.26 от Закона за нормативните актове, до 07.03.2021 г. не са постъпили писмени предложения за изменения и допълнения на проекта за решение, както на официалните електронни адреси, така и в Деловодството на Община Хасково и на Общински съвет – Хасково.