ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №15

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 26.02.2021 ГОД.

 

 

 

         

РЕШЕНИЕ №283

 

 

Общински съвет - Хасково, на основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, приема Наредба за допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Хасково, както следва:

 

        §1.Създава се чл.56в със следното съдържание:

 

        Чл.56в.Общински съвет определя следните цени на услуги, предоставяни от ОП „Обреден дом“:

 

УСЛУГА

МЯРКА

ЦЕНА С ДДС В ЛВ.

1

ИЗКОПАВАНЕ, ЗАРАВЯНЕ И ОФОРМЯНЕ НА ГРОБ

бр.

235,00

2

ИЗКОПАВАНЕ НА БЕТОННИ ПЛОЧИ

бр.

60,00

3

ИЗКОПАВАНЕ, ЗАРАВЯНЕ И ОФОРМЯНЕ НА НЕСТАНДАРТЕН ГРОБ - УШИРЕН, УДЪЛЖЕН

бр.

280,00

4

УРНОПОЛАГАНЕ

бр.

120,00

5

ИЗКОПАВАНЕ, ЗАРАВЯНЕ И ОФОРМЯНЕ НА БЕБЕШКИ ГРОБ

бр.

100,00

6

ИЗКОПАВАНЕ, ЗАРАВЯНЕ И ОФОРМЯНЕ НА ДЕТСКИ ГРОБ

бр.

150,00

7

ЕКСХУМАЦИЯ

бр.

300,00

8

ПРЕМЕСТВАНЕ И ПОЛАГАНЕ НА ТЛЕННИ ОСТАНКИ (КОСТИ) В И ИЗВЪН ГРАДА

бр.

200,00

9

ВАДЕНЕ И ПОЛАГАНЕ НА КОСТИ

бр.

40,00

10

ПРЕВОЗ НА ПОКОЙНИК (ЕДНОКРАТНО)

бр.

45,00

11

ПРЕВОЗ НА ПОКОЙНИК - ПОГРЕБЕНИЕ

бр.

60,00

12

ПРЕВОЗ НА ПОКОЙНИК - ПОГРЕБЕНИЕ (ПО СЕЛАТА)

бр.

90,00

13

ПРЕСТОЙ НА КАТАФАЛКА

ч.

10,00

14

ПРЕВОЗ  АТРИБУТИ

бр.

15,00

15

ПРЕНАСЯНЕ НА ПОКОЙНИК ОТ 6 НОСАЧА

бр.

100,00

16

ПРЕНАСЯНЕ НА ПОКОЙНИК НАД 4-ти ЕТАЖ

бр.

100,00

17

ПРЕНАСЯНЕ НА ПОКОЙНИК ОТ 1 - 4 ЕТАЖ

бр.

80,00

18

ПРЕНАСЯНЕ НА ПОКОЙНИК ЕДНОКРАТНО

ОТ 4 НОСАЧА

бр.

40,00

19

АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ

бр.

35,00

20

АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ - КЕТЪРИНГ

бр.

0,00

21

ПОЛЗВАНЕ НА ХЛАДИЛНА КАМЕРА ЗА 1 ДЕНОНОЩИЕ

ч

40,00 лв. / 24 ч.

22

ПОЛЗВАНЕ НА МОБИЛЕН КЛИМАТИК 1 ДЕНОНОЩИЕ

ч

40,00 лв. / 24 ч.

23

ПОЛЗВАНЕ НА ЗАЛА ЦГП ЗА 1 ЧАС

ч

50,00

24

СЛОВО ЗА ПОКОЙНИКА

бр.

35,00

25

ПОЛЗВАНЕ НА ЗАЛА САМО ЗА СЛОВО ЗА ПОКОЙНИКА

бр.р

20,00

26

НАДПИС НА КРЪСТ, МЮСЮЛМАНСКИ ЗНАК С ФОЛИО

бр.

10,00

27

ЛЕНТА С НАДПИС

бр.

10,00

28

ПРЪСКАНЕ С ПРЕПАРАТ ПРИ ВЗЕМАНЕ НА ПОКОЙНИК С КОВИД-19 ОТ АДРЕС

бр.

50,00

29

ОТРЯЗВАНЕ НА 1 ДЪРВО - ОТПАДА

бр.

50,00

30

ОТРЯЗВАНЕ НА ХРАСТИ - ОТПАДА

бр.

35,00

31

ПОЧИСТВАНЕ НА ЕДИНИЧЕН ГРОБ

бр.

15,00

32

ПОЧИСТВАНЕ НА ЕДИНИЧЕН ГРОБ НЕПОДДЪРЖАН ДЪЛГО ВРЕМЕ

бр.

25,00

33

ПОЧИСТВАНЕ НА ДВОЕН ГРОБ

бр.

25,00

34

ПОЧИСТВАНЕ НАДВОЕН ГРОБ НЕПОДДЪРЖАН ДЪЛГО ВРЕМЕ

бр.

35,00

35

ОФОРМЯНЕ (РАВНЯВАНЕ) НА ЕДИНИЧЕН ГРОБ

бр.

15,00

36

АБОНАМЕНТНО ПОДДЪРЖАНЕ - 3 МЕСЕЦА НА ЕДИНИЧЕН ГРОБ

бр.

40,00

37

АБОНАМЕНТНО ПОДДЪРЖАНЕ - 3 МЕСЕЦА НА ДВОЕН ГРОБ

бр.

70,00

38

АБОНАМЕНТНО ПОДДЪРЖАНЕ - 6 МЕСЕЦА НА ЕДИНИЧЕН ГРОБ

бр.

80,00

39

АБОНАМЕНТНО ПОДДЪРЖАНЕ - 6 МЕСЕЦА НА ДВОЕН ГРОБ

бр.

130,00

40

АБОНАМЕНТНО ПОДДЪРЖАНЕ - 12 МЕСЕЦА НА ЕДИНИЧЕН ГРОБ

бр.

150,00

41

АБОНАМЕНТНО ПОДДЪРЖАНЕ - 12 МЕСЕЦА НА ДВОЕН ГРОБ

бр.

200,00

42

ПОПЪЛВАНЕ С ПРЪСТ НА  ЕДИНИЧЕН  ГРОБ

бр.

25,00

43

ПОПЪЛВАНЕ С ПРЪСТ НА ДВОЕН ГРОБ

бр.

50,00

44

НАСИПВАНЕ С МОЗАЙКА НА ЕДИНИЧЕН ГРОБ

бр.

60,00

45

НАСИПВАНЕ С МОЗАЙКА НАДВОЕН ГРОБ

бр.

80,00

46

СТРОИТЕЛНА ЛИНИЯ

бр.

15,00

47

ЛАМИНИРАНЕ

бр.

1,00

48

ИЗРАБОТКА НА НЕКРОЛОГ СКРЪБНА ВЕСТ - 5бр.

бр.

5,00

49

ИЗРАБОТКА НА НЕКРОЛОГ ЦВЕТЕН С 1 СНИМКА

бр.

1,50

50

НАБОР НА НЕКРОЛОГ БЕЗ СНИМКА

бр.

2,00

51

ЦВЕТЕН НЕКРОЛОГ СНИМКА ФОРМАТ А4

бр.

5,00

52

КСЕРОКС КОПИЕ (КОПИРНИ УСЛУГИ ЗА 1 СТР. ФОРМАТ А4)

бр.

0,10

53

АДМИНИСТРАТИВНА УСЛУГА - ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТ

бр.

6,00

54

УСТАНОВЯВАНЕ (ИЗВЪРШВАНЕ НА СПРАВКА ЗА МЕСТОПОЛОЖЕНИЕТО) НА ГРОБНО МЯСТО

бр.

2,00

55

ПРЕВОЗ С КАТАФАЛКА (ЦЕНА НА КМ)

км.

1,20

56

ПРЕВОЗ С КАТАФАЛКА ИЗВЪН СТРАНАТА (ЦЕНА НА КМ)

км.

2,35

57

ОСИГУРЯВАНЕ ОБЛИЧАНЕ И ГРИМ НА ПОКОЙНИК

бр.

10,00

58

ОСИГУРЯВАНЕ СВЕЩЕННИК

бр.

0,00

59

АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ НА СОЦИАЛНО ПОГРЕБЕНИЕ

бр.

15,00

60

ПРЪСКАНЕ С ХЕРБИЦИД (РАУНДЪБ) НА ЕДИНИЧЕН ГРОБ

бр.

6,00

61

ПРЪСКАНЕ С ХЕРБИЦИД (РАУНДЪБ) НА ДВОЕН ГРОБ

бр.

8,00

62

ОСИГУРЯВАНЕ АВТОБУС НАД 40 МЕСТА

бр.

75,00

63

ОСИГУРЯВАНЕ НА МИКРОБУС - 20 МЕСТА

бр.

65,00

64

ОГРАЖДАНЕ  НА ЕДИНИЧЕН ГРОБ

бр.

320,00

65

ОГРАЖДАНЕ НА ДВОЕН ГРОБ

бр.

500,00

66

ОТЛИВАНЕ НА ПЪТЕКИ ЕДИНИЧЕН ГРОБ

бр.

230,00

67

ОТЛИВАНЕ НА ПЪТЕКИ ДВОЕН ГРОБ

бр.

280,00

68

ОБЛИЦОВКА С  МРАМОР 1 КВ.М.

кв. м

190,00

69

ОБЛИЦОВКА НА ГРОБ С ГРАНИТ (ДЖИ ЛАЙТ)

кв. м

230,00

70

ОБЛИЦОВКА НА ГРОБ С ГРАНИТ (ПАДАНГ ДАРК)

кв. м

330,00

71

ОБЛИЦОВКА НА ГРОБ С ГРАНИТ (ИТАЛИАНО НЕРО)

кв. м

430,00

72

ЗАПЕЧАТВАНЕ НА ЕДИНИЧЕН ГРОБ С БЕТОННА ПЛОЧА

бр.

80,00

73

КЕРАМИЧНА СНИМКА ЕЛИПСА С БОРД  9/11 ЧЕРНОБЯЛА

бр.

28,00

74

КЕРАМИЧНА СНИМКА ЕЛИПСА С БОРД  9/11 ЦВЕТНА

бр.

34,00

75

КЕРАМИЧНА СНИМКА ЕЛИПСА БЕЗ БОРД  9/11 ЧЕРНОБЯЛА

бр.

35,00

76

КЕРАМИЧНА СНИМКА ЕЛИПСА БЕЗ БОРД  9/11 ЦВЕТНА

бр.

42,00

77

КЕРАМИЧНА СНИМКА ЕЛИПСА С БОРД 12/14 ЧЕРНОБЯЛА

бр.

34,00

78

КЕРАМИЧНА СНИМКА ЕЛИПСА С БОРД 12/14 ЦВЕТНА

бр.

42,00

79

КЕРАМИЧНА СНИМКА ЕЛИПСА БЕЗ БОРД 12/14 ЧЕРНОБЯЛА

бр.

42,00

80

КЕРАМИЧНА СНИМКА ЕЛИПСА БЕЗ БОРД  12/14ЦВЕТНА

бр.

48,00

81

Продажба на свещи

 

 

 

-малка

бр.

0,10

 

-средна

бр.

0,20

 

-голяма

бр.

0,40

 

-за опело

бр.

2,00

 

-тип „чаена“

бр.

0,30

 

-дългогоряща свещ р50ч.

бр.

1,70

 

-дългогоряща свещ р70ч.

бр.

1,70

 

-дългогоряща свещ р120ч.

бр.

2,50

 

-дългогоряща свещ 20L 

бр.

3,30

 

-дългогоряща свещ 30L 

бр.

4,20

 

-дългогоряща свещ 40L 

бр.

6,00

 

-дългогоряща свещ 50L- 3 б 

бр.

5,00

82

ПРОДАЖБА НА ДРУГИ СТОКИ ЗА ДЕЙНОСТТА – по доставна цена с начислени разходи за ФРЗ и надценка от 20%.

 

*Забележка: разходите за ФРЗ се определят според анализ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                                    /Таня Захариева/