СПРАВКА по чл.26 ал.5 от ЗНА

 

 

На 26.01.2021 г. е публикуван Правилник за дейността и устройството на ОП „Обреден дом“ – гр.Хасково.

   

Съгласно чл.26 от Закона за нормативните актове, до 25.02.2021 г. не са постъпили писмени предложения за изменения и допълнения на проекта за Правилник, както на официалните електронни адреси, така и в Деловодството на Община Хасково и на Общински съвет – Хасково.