СПРАВКА по чл.26 ал.5 от ЗНА

 

 

На 26.01.2021 г. е публикувана Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: изменение и допълнение на Наредбата за финансово подпомагане на местната култура в Община Хасково.

             

Съгласно чл.26 от Закона за нормативните актове, на 11.02.2021 г. е постъпило Предложение от кмета на Община Хасково за промяна в публикувания проект за решение в Докладна записка относно: изменение и допълнение на Наредбата за финансово подпомагане на местната култура в Община Хасково.

Предложението за изменение и допълнение е публикувано на официалната интернет страница на Община Хасково на 11.02.2021 г.

 

   

На 24.02.2021 г. e постъпило Предложение от г-жа Милена Налбантова – председател на Съюза на организациите за любителско изкуство, за допълнение на проекта за решение в Докладната записка.

Предложението е публикувано на официалната интернет страница на Община Хасково на 24.02.2021 г.

 

На 24.02.2021 г. е постъпило Предложение от г-н Деян Янев – председател на ПК по образование, култура и вероизповедания, за изменение и допълнение на проекта на решение в Докладната записка.

Предложението е публикувано на официалната интернет страница на Община Хасково на 24.02.2021 г.