ПРЕДЛОЖЕНИЕ

 

ОТ ИВАН МИНЕВ – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПК ПО ОБЩЕСТВЕН РЕД И ЗАКОННОСТ

 

ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТА ЗА РЕШЕНИЕ В ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ДОПЪЛВАНЕ НА НАРЕДБАТА  ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО

 

  1. В т.15  текста: „Пренасяне на покойник над 120 кг – 140.00 лв.

да придобие следната редакция:

15.Пренасяне на покойник от 6 носача – 100.00 лв.“

 

  1. В т.18 текста: „Пренасяне на покойник еднократно – 40.00 лв.“

да придобие следната редакция:

18.Пренасяне на покойник еднократно от 4 носача – 40.00 лв.“

 

 

Предложението е подкрепено на заседание на Постоянната комисия по обществен ред и законност на 25.02.2021 г.