СПРАВКА по чл.26 ал.5 от ЗНА

 

На 17.11.2020 г. е публикувана Докладна записка от група общински съветници в Общински съвет - Хасково относно: приемане Наредба за условията и реда за финансово подпомагане на детско-юношеските спортни клубове в Община Хасково.

 

Съгласно чл.26 от Закона за нормативните актове, на 14.12.2020 г. в Деловодството на Община Хасково е постъпило писмено Становище от спортни клубове: Вадо-рю“, „Юнак“, „Севдалин Василев“, „Торнадо“ за промяна на текста в проекта за Наредба за условията и реда за финансово подпомагане на детско-юношеските спортни клубове в Община Хасково.

Предложението е публикувано на официалната интернет страница на Община Хасково на 14.12.2020 г.

 

На 15.12.2020 г. в Деловодството на Община Хасково е постъпило писмено Становище от спортни клубове ХК „Хасково“ и ХСК „Асти 91“ за промяна на текста в проекта за Наредба за условията и реда за финансово подпомагане на детско-юношеските спортни клубове в Община Хасково.

Предложението е публикувано на официалната интернет страница на Община Хасково на 15.12.2020 г.

 

На 16.12.2020 г. в Деловодството на Община Хасково е постъпила Докладна записка от Баскетболен клуб „Хасково“ за промяна на текста в проекта за Наредба за условията и реда за финансово подпомагане на детско-юношеските спортни клубове в Община Хасково. Предложението е публикувано на официалната интернет страница на Община Хасково на 16.12.2020 г.

 

На 16.12.2020 г. в Деловодството на Община Хасково  е постъпило писмено предложение от спортни клубове „Атлетик Хасково“, Сдружение „Тенис-клуб Хасково 2015“ и Сдружение „Тенис-клуб“ за промяна на текста в проекта за Наредба за условията и реда за финансово подпомагане на детско-юношеските спортни клубове в Община Хасково. Предложението е публикувано на официалната интернет страница на Община Хасково на 16.12.2020

 

На 14.12.2020 г. в Деловодството на Община Хасково, а на 16.12.2020 г. в Общински съвет - Хасково  е постъпило писмено предложение от спортен клуб по Бадминтон за промяна на текста в проекта за Наредба за условията и реда за финансово подпомагане на детско-юношеските спортни клубове в Община Хасково. Предложението е публикувано на официалната интернет страница на Община Хасково на 16.12.2020 г.

 

На 14.12.2020 г. в Деловодството на Община Хасково, а на 16.12.2020 г. в Общински съвет - Хасково  е постъпило писмено предложение от спортен клуб по Тенис на маса за промяна на текста в проекта за Наредба за условията и реда за финансово подпомагане на детско-юношеските спортни клубове в Община Хасково. Предложението е публикувано на официалната интернет страница на Община Хасково на 16.12.2020 г

 

На 14.12.2020 г. в Деловодството на Община Хасково, а на 16.12.2020 г. в Общински съвет - Хасково е постъпило писмено предложение от  Спортен клуб по борба „Ангел Войвода“ за промяна на текста в проекта за Наредба за условията и реда за финансово подпомагане на детско-юношеските спортни клубове в Община Хасково. Предложението е публикувано на официалната интернет страница на Община Хасково на 16.12.2020 г