СПРАВКА по чл.26 ал.5 от ЗНА

 

 

На 17.11.2020 г. е публикувана Докладна записка от Представителна група на ПП „ГЕРБ“ в Общински съвет – Хасково относно: изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Хасково.

 

   

Съгласно чл.26 от Закона за нормативните актове, на 14.12.2020 г. по електронната поща на Общински съвет – Хасково е постъпило писмено Предложение от общинския съветник Георги Пеев за промяна на текста в проекта за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Хасково.

 

Предложението е публикувано на официалната интернет страница на Община Хасково на 14.12.2020 г.