ЗАСЕДАНИЯТА НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ, ЩЕ СЕ ПРОВЕЖДАТ В ЗАСЕДАТЕЛНА ЗАЛА №206 В ОБЩИНА ХАСКОВО, КАКТО СЛЕДВА:

 

 

На 14.12.2020 г. /понеделник/:

ПК по здравеопазване, екология и социални дейности     - 16.30 ч.

 

 

На 15.12.2020 г. /вторник/:

ПК по ТСУ и транспорт                                                       - 16.30 ч.

 

ПК по бюджет и финанси                                                   - 17.00 ч.

 

 

На 16.12.2020 г. /сряда/:

ПК по евроинтеграция, участие по оперативни програми - 16.00 ч.

и международни връзки

 

ПК по спорт, туризъм и младежки дейности                      - 16.30 ч.

 

ПК по обществен ред и законност                                       - 17.00 ч.