СПРАВКА по чл.26 ал.5 от ЗНА

 

 

На 19.10.2020 г. е публикувана Докладна записка от група общински съветници при Общински съвет - Хасково относно: изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за използване на спортните обекти, собственост на Община Хасково. 

 

   

Съгласно чл.26 от Закона за нормативните актове, до 19.11.2020 г. не са постъпили писмени предложения за изменения и допълнения на проекта за решение, както на официалните електронни адреси, така и в Деловодството на Община Хасково и на Общински съвет – Хасково.