Заседание  на Постоянната комисия по евроинтеграция, участие по оперативни програми и международни връзки

 

На 25.11.2020 г. /сряда/, от 16.00 ч. в зала №206 в Общинска администрация Хасково, ще се проведе заседание на ПК по евроинтеграция, участие по оперативни програми и международни връзки при Общински съвет – Хасково, във връзка с извънредната Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: кандидатстване с проектно предложение по Наредба №4 от 08.07.2019 г. за финансово подпомагане на изграждането и обновяването на спортни обекти – държавна и общинска собственост на Министерство на младежта и спорта.