СПРАВКА по чл.26 ал.5 от ЗНА

 

 

На 30.09.2020 г. е публикувана Докладна записка от общинските съветници Георги Пеев и Светослава Стоянова относно: изменение и допълнение на Наредбата за обществения ред при използване на пътни превозни средства и осигуряване безопасността на движението на територията на община Хасково.

 

   

Съгласно чл.26 от Закона за нормативните актове, до 30.10.2020 г. вкл. не са постъпили писмени предложения за изменения и допълнения на проекта за решение, както на официалните електронни адреси, така и в Деловодството на Община Хасково и на Общински съвет – Хасково.