СПРАВКА по чл.26 ал.5 от ЗНА

 

 

На 24.08.2020 г. е публикувана Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: приемане на Наредба за условията и реда за използване на спортните обекти, собственост на община Хасково.

 

Съгласно чл.26 от Закона за нормативните актове, на 03.09.2020 г. в Деловодството на Община Хасково е постъпило писмено Предложение от Български футболен съюз за промяна на текста в проекта за Наредба за условията и реда за използване на спортните обекти, собственост на Община Хасково.

Предложението е публикувано на официалната интернет страница на Община Хасково на 10.09.2020 г.

 

 

Съгласно чл.26 от Закона за нормативните актове, на 10.09.2020 г. в Деловодството на Община Хасково е постъпило писмено Предложение от  Сдружение „ОФК – Хасково“ за промяна на текста в проекта за Наредба за условията и реда за използване на спортните обекти, собственост на Община Хасково.

Предложението е публикувано на официалната интернет страница на Община Хасково на 15.09.2020 г.