СПРАВКА по чл.26 ал.5 от ЗНА

 

 

На 24.08.2020 г. е публикувана Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Хасково.

 

   

Съгласно чл.26 от Закона за нормативните актове, до 23.09.2020 г. не са постъпили писмени предложения за изменения и допълнения на проекта за решение, както на официалните електронни адреси, така и в Деловодството на Община Хасково и на Общински съвет – Хасково.