ЗАСЕДАНИЯТА НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ, ЩЕ СЕ ПРОВЕЖДАТ, КАКТО СЛЕДВА:

 

 

На 21.09.2020 г. /понеделник/:

ПК по здравеопазване, екология и социални дейности     - 16.30 ч.

 

ПК по общинска собственост и стопанска политика          - 17.00 ч.

 

ПК по земеделието, горите и проблемите на селата         - 17..30 ч.

 

 

 

На 23.09.2020 г. /сряда/:

ПК по ТСУ и транспорт                                                       - 16.30 ч.

 

ПК по бюджет и финанси                                                   - 17.00 ч.

 

 

 

На 24.09.2020 г. /четвъртък/:

ПК по образование, култура и вероизповедания              - 16.00 ч.

 

ПК по спорт, туризъм и младежки дейности                      - 16.30 ч.

 

ПК по обществен ред и законност                                       - 17.00 ч.