Предложение от Сдружение "ОФК - Хасково" за изменение на проекта за Наредба за условията и реда за използване на спортните обекти, собственост на Община Хасково