Предложение от Български футболен съюз за изменение на проекта за Наредба за условията и реда за използване на спортните обекти, собственост  на община Хасково

Прикачени файлове