СПРАВКА по чл.26 ал.5 от ЗНА

 

 

На 09.07.2020 г. е публикуван проект на Правилник за дейността и устройството на ОП „Спорт, отдих и туризъм“.

 

Съгласно чл.26 от Закона за нормативните актове, до 09.08.2020 г. не са постъпили писмени предложения за изменения и допълнения на проекта за Правилник, както на официалните електронни адреси, така и в Деловодството на Община Хасково и на Общински съвет – Хасково.