СПРАВКА по чл.26 ал.5 от ЗНА

 

 

На 01.07.2020 г. е публикувана Докладна записка от Представителна група "БСП за България" относно: изменение на чл.50 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Хасково

 

   

Съгласно чл.26 от Закона за нормативните актове, до 01.08.2020 г. не са постъпили писмени предложения за изменения и допълнения на проекта за решение, както на официалните електронни адреси, така и в Деловодството на Община Хасково и на Общински съвет – Хасково.