СПРАВКА по чл.26 ал.5 от ЗНА

 

   

На 01.07.2020 г. е публикувана Докладна записка от общинските съветници на Представителна група на "БСП за България" в Общински съвет - Хасково относно: промени в Правилника за условията и реда за предоставяне на финансова помощ за живородено или осиновено дете на територията на Община Хасково

 

 

Съгласно чл.26 от Закона за нормативните актове, до 01.08.2020 г. не са постъпили писмени предложения за изменения и допълнения на проекта за решение, както на официалните електронни адреси, така и в Деловодството на Община Хасково и на Общински съвет – Хасково.