ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №7

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 26.06.2020 ГОД.

 

 

 

 

    

РЕШЕНИЕ №133

 

 

 

На основание чл.21, ал.1, т.18 от ЗМСМА, Общински съвет – Хасково реши:

       

Да бъде именувана улица в кв.1227, ж.р. „Каменец“ с осови точки 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310 с име: „Планински изглед“.

       

В Приложение №1 е показана схема с разположението на новоименуваната улица в кв.1227.

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                                   /Таня Захариева/