ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №7

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 26.06.2020 ГОД.

 

 

 

    

РЕШЕНИЕ №131

 

 

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет – Хасково избира 7 общински съветници, които да бъдат включени в Комисия за провеждане на широко обществено обсъждане и проучване възможностите за придобиване на имоти частна собственост, граничащи с парк „Ямача“, назначена със Заповед на Кмета на Община Хасково, както следва:

  • Димитър Траянов       - ГЕРБ;
  • Мюмюн  Мюмюн         - ДПС;
  • Коста Стоев                - БСП за България;
  • Красен Ангелов          - Демократична България;
  • Златко Марчев           - Българе;
  • Георги Пеев                - Движение заедно за промяна;
  • Здравко Запрянов     - независим съветник.

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                                 /Таня Захариева/