ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №7

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 26.06.2020 ГОД.

 

 

 

 

    

РЕШЕНИЕ №105

 

 

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет – Хасково реши:

 

Приема Правилник за условията и реда за предоставяне на финансова помощ за живородено или осиновено дете на територията на Община Хасково.

 

 

 

 

 

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

 СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                                    /Таня Захариева/