СПРАВКА по чл.26 ал.5 от ЗНА

 

   

На 22.05.2020 г. е публикувана Докладна записка от общинските съветници на Представителна група на „Демократична България – Обединение“ в Общински съвет – Хасково относно: промени в Наредбата за финансово подпомагане на местната култура, отнасящи се за календарната 2020 г.

 

   

Съгласно чл.26 от Закона за нормативните актове, до 21.06.2020 г. не са постъпили писмени предложения за изменения и допълнения на проекта за решение, както на официалните електронни адреси, така и в Деловодството на Община Хасково и на Общински съвет – Хасково.