Постоянната комисия по здравеопазване, екология и социални дейности при Общински съвет - Хасково

предлага следните  изменения в проекта за Правилник за условията и реда за предоставяне на финансова помощ за живородено или осиновено дете на територията на Община Хасково::

 

  1. В чл.14, ал.3  израза: „издадена заповед по чл.10 от този Правилник“, да се чете: „издадена заповед по чл.9 от този Правилник“.
  2. В §4 на Допълнителни разпоредби, израза: „след 01.01.2019 г.“, да се чете: „след 01.10.2019 г.“
  3. В чл.2  от Правилника да се посочи точният размер на еднократната финансова помощ, а именно, че съответства на размера на минималната работа заплата за страната.
  4. Да се допълни в Допълнителните разпоредби диференциация на минималната работна заплата.