ЗАСЕДАНИЯТА НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ, ЩЕ СЕ ПРОВЕЖДАТ, КАКТО СЛЕДВА:

 

 

На 22.06.2020 г. /понеделник/:

ПК по здравеопазване, екология и социални дейности - 16.00 ч.

 

ПК по общинска собственост и стопанска политика      - 17.00 ч.

 

ПК по земеделието, горите и проблемите на селата      - 18.00 ч.

 

 

 

На 23.06.2020 г. /вторник/:

ПК по ТСУ и транспорт                                                    - 16.30 ч.

 

ПК по бюджет и финанси                                                 - 17.00 ч.

 

 

 

На 24.06.2020 г. /сряда/:

ПК по образование, култура и вероизповедания           - 16.30 ч.

 

ПК по евроинтеграция, участие по оперативни програми 

и международни връзки                                                    - 17.00 ч.

 

ПК по обществен ред и законност                                   - 17.30 ч.