ОТЧЕТ за дейността на Общински съвет – Хасково и неговите комисии за периода от м.юли 2016 г. до  м.декември 2016 г. /приет с Решение №375 от 27.01.2017 г./