ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №6

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 15.05.2020 ГОД.

 

 

 

 

    

РЕШЕНИЕ №93

 

 

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл.22, ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Националния съвет по наркотични вещества, Общински съвет – Хасково приема Отчет за дейността на Общински съвет по наркотични вещества – Хасково и Превантивно-информационен център по наркотични вещества – Хасково за 2019 г.

 

 

 

 

 

              

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                                 /Таня Захариева/