Справка по чл.26, ал.5 от ЗНА

 

 

На 30.04.2020 г. е публикувана Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: изменение и допълнение на Наредбата за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини ив  подготвителна група на общинските училища в Община Хасково.

 

   

Съгласно чл.26 от Закона за нормативните актове, до 14.05.2020 г. не са постъпили писмени предложения за изменения и допълнения на проекта за решение, както на официалните електронни адреси, така и в Деловодството на Община Хасково и на Общински съвет – Хасково.