ЗАСЕДАНИЯТА НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ, ЩЕ СЕ ПРОВЕЖДАТ, КАКТО СЛЕДВА:

 

 

На 11.05.2020 г. /понеделник/:

ПК по здравеопазване, екология и социални дейности   - 16.30 ч.

 

ПК по общинска собственост и стопанска политика        - 17.30 ч.

 

 

 

На 12.05.2020 г. /вторник/:

ПК по ТСУ и транспорт                                                       - 16.30 ч.

 

ПК по бюджет и финанси                                                   - 17.00 ч.

 

 

 

На 13.05.2020 г. /сряда/:

ПК по образование, култура и вероизповедания           - 16.30 ч.

 

 

ПК по обществен ред и законност                                   - 17.30 ч.