Справка по чл.26, ал.5 от ЗНА

 

 

На  31.03.2020 г. е публикувана Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Хасково.

     

Съгласно чл.26 от Закона за нормативните актове, на 10.04.2020 г. е постъпило писмено Предложение от Кмета на Община Хасково относно: изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Хасково.

 

Предложението е публикувано на официалната интернет страница на Община Хасково на 13.04.2020 г.