СПРАВКА по чл.26 ал.5 от ЗНА

 

   

На 11.02.2020 г. е публикувана Докладна записка от общински съветници при Общински съвет – Хасково относно: изменение на Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост.

 

   

Съгласно чл.26 от Закона за нормативните актове, до 11.03.2020 г. не са постъпили писмени предложения за изменения и допълнения на проекта за решение, както на официалните електронни адреси, така и в Деловодството на Община Хасково и на Общински съвет – Хасково.