ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №5

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 28.02.2020 ГОД.

 

 

 

 

    

РЕШЕНИЕ №62

 

       

На основание чл.26 а, ал.2 и ал.3 от Закона за народните читалища, Общински съвет - Хасково:

 

1.Приема годишна програма за развитие на читалищната дейност в община Хасково през 2020 година.

 

2.Упълномощава кмета на община Хасково да подпише договори с председателите на читалищните настоятелства за финансово обезпечаване на Програмата за 2020 година.

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                                 /Таня Захариева/                 

 

 

 

 

Прикачени файлове