ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №5

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 28.02.2020 ГОД.

 

    

РЕШЕНИЕ №56

 

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.35 от Закона за социално подпомагане и чл.52, ал.1 и 2 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, Общински съвет – Хасково избира състав на Обществен съвет, както следва:

Председател: д-р Марио Янакиев – председател на ПК по здравеопазване, екология  и социални дейности при Общински съвет - Хасково;

Членове:       

- Малина Славова – председател на УС на Сдружение „Шанс и закрила” – гр.Хасково;

- Красимира Дамянова – ръководител на Информационен център „Европа - директно Хасково”;

- Петя Петкова -  управител на Фондация „Български център за джендър изследвания – клон Хасково“;

- Петя Ангелова – директор на Дирекция “Социално подпомагане” – Хасково;

- Невена Желязкова – управител на „Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства“ – гр.Хасково;

- Виолета Димитрова  - специалист „Социална дейност” към БЧК – гр.Хасково;

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                                   /Таня Захариева/