Справка по чл.26, ал.5 от ЗНА 

 

На  27.01.2020 г. е публикувана Докладна записка от общинските съветници на Представителна група „Демократична България – Обединение“ в Общински съвет – Хасково относно: приемане на Наредба за финансово подпомагане на местната култура.

     

Съгласно чл.26 от Закона за нормативните актове, на 27.01.2020 г. в Деловодството на Общински съвет - Хасково е постъпило писмено Предложение от директорите на Регионален исторически музей – гр.Хасково, Регионална библиотека „Хр.Смирненски“ – гр.Хасково и Художествена галерия – гр.Хасково, за изменение на предложения проект за Наредба за финансово подпомагане на местната култура.

Предложението е публикувано на официалната интернет страница на Община Хасково на 27.01.2020 г.

 

 

На 21.02.2020 г. в Деловодството на Община Хасково е постъпило писмено Предложение от Росен Божилов – изпълнителен директор на Международен фестивал „Вълшебен свят – Хасково“, за изменение на предложения проект за Наредба за финансово подпомагане на местната култура.

Предложението е публикувано на официалната интернет страница на Община Хасково на 25.02.2020 г.