ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №3

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 20.12.2019 ГОД.

 

 

 

    

РЕШЕНИЕ №17

 

 

1. На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, Общински съвет – Хасково дава съгласие да бъдат отпуснати стипендии за участие в предстоящата международна Жаутиковска олимпиада по математика, физика и информатика в Алмати, Казахстан, в размер на 2 000 лв. /хиляда лева/ от Резерва от  бюджета на Община Хасково за 2019 г., както следва:

  • 1 000 лв. на Любен Мирославов Балтаджиев – възпитаник от 11 клас на Природо-математическа гимназия „Акад.Боян Петканчин” – гр.Хасково;
  • 1 000 лв. на Стоян Димитров Малинин - възпитаник от 11 клас на Природо-математическа гимназия „Акад.Боян Петканчин” – гр.Хасково;

       

2. На основание чл.60, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс, Общински съвет – Хасково ДОПУСКА предварително изпълнение на настоящото решение.

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                                    /Таня Захариева/