ЗАСЕДАНИЯТА НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ЩЕ СЕ ПРОВЕЖДАТ, КАКТО СЛЕДВА:

 

 

На 16.12.2019 г. /понеделник/:

ПК по ТСУ и транспорт                                                       - 16.30 ч.

 

 

На 17.12.2019 г. /вторник/:

ПК по бюджет и финанси                                                   - 17.00 ч.

 

 

На 18.12.2019 г. /сряда/:

ПК по образование, култура и вероизповедания            - 16.00 ч.

 

ПК по евроинтеграция, участие по оперативни програми

и международни връзки                                                    - 16.30 ч.

 

ПК по обществен ред и законност                                    - 17.00 ч.