ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №1

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 08.11.2019 Г.

 

 

 

 

 

    

РЕШЕНИЕ №1

 

 

    

На основание чл.78 “А”, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Хасково, Общински съвет – Хасково избира Постоянна комисия за провеждане на тайно гласуване в състав:

 

        Председател: Иван Величков Минев

 

        Членове

 

        1. Митко Петров Петров

        2. Исмаил Себахтин Исмаил

        3. Даниел Насков Йорданов

        4. Иван Матеев Иванов

        5. Здравко Валентинов Запрянов

        6. Златко Радинов Марчев

       

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                             /Таня Захариева/