ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №48

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 26.07.2019 ГОД.

 

 

 

 

    

РЕШЕНИЕ №951

 

 

           

1. На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, Общински съвет – Хасково дава съгласие да бъдат отпуснати средства в размер на 1 000 лв. /хиляда лева/ от Резерва от  бюджета на Община Хасково за 2019 г., на Нури Хасан – бивш възпитаник на Природо-математическа гимназия „Акад.Боян Петканчин” – гр.Хасково, ЕГН  004529****,  за участие в Международно математическо състезание в Хонг Конг, Китай - Hong Kong International Mathematical Olympiad 2019 Final Round, което ще се проведе в периода 30.08.2019 – 02.09.2019 г. в Хонг Конг, Китай.

       

2. На основание чл.60, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс, Общински съвет – Хасково ДОПУСКА предварително изпълнение на настоящото решение.

 

 

 

 

 

                                              

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                             /Таня Захариева/