ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №47

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 28.06.2019 ГОД.

 

 

 

    

РЕШЕНИЕ №926

 

 

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет – Хасково изменя и допълва Наредбата за обществения ред при използване на ППС и осигуряване на безопасността на движението  на територията на Община Хасково, както следва :

 

§ 1 В Чл.27,  алинея 1, изречение 1-во, текста:  от „8,00 до 17,00 ч”  се заменя с :  „от 8,30 до 17,30 ч”

 

        § 2 Създава се нов  чл.27б с текст : чл.27б.Със своя заповед кмета на Община Хасково може да въведе временни и/или постоянни ограничения при паркирането в „синя зона” за МПС /местата по чл.27 ал.1/

 

§ 3 В  Приложение № 2 / Списък на улици и пространства в синя зона/ от Наредба за обществения ред при използване на ППС и осигуряване на безопасността на движението на територията на Община Хасково се изменя и допълва, както следва:

 

- Добавя се  : ул.”Одрин” – западната страна от кръстовище с ул.”Малъ тепе” до кръстовище с бул.”Съединение” -  като в Наредбата в Приложение № 2 „Списък на улици и пространства включени в синя зона” се изпише :

Район Б; Местоположение ул.”Одрин” – западната страна от кръстовище с ул.”Малъ тепе” до кръстовище с бул.”Съединение” ; начин на паркиране -  надлъжно ; брой – 4

- Премахва се:  пространството между ДСК и фирма «Марса» в северната част на площад «Свобода»

- Прибавя се: пространството между ДСК  /Площад „Свобода” 9/  и сграда офис Райфайзенбанк /бивша ф-ма Марса/ площад „Свобода” 3 северно от площад „Свобода” като в Наредбата в Приложение № 2 „Списък на улици и пространства включени в синя зона” се изпише :

Район Б; Местоположение пространството между ДСК  /Площад „Свобода” 9/  и сграда офис Райфайзенбанк /бивша ф-ма Марса/ площад „Свобода” 3 северно от площад „Свобода” ; начин на паркиране -  източно и западно надлъжно по едно место; брой -2

 

- Премахва се:  ул.»Ал.Стамболийски» - от пл.»Свобода» до бул.»Съединение» - източна страна /надлъжно ; косо/ - 10 бр.

- Прибавя се:  ул.”Ивайло” от кръстовище с ул.”Ал.Стамболийски” - като в   Наредбата в Приложение № 2 „Списък на улици и пространства включени в синя зона” се изпише :

Район Б; Местоположение  ул.”Ивайло” от кръстовище с  ул.”Ал.Стамболийски” южна страна  ; начин на паркиране - надлъжно ; брой 4

- Прибавя се:   ул.”Ал.Стамболийски” от пл.”Свобода” до кръстовище с ул.”Ивайло” - като в Наредбата в Приложение № 2 „Списък на улици и пространства включени в синя зона” се изпише :

Район Б; Местоположение  ул.”Ал.Стамболийски” от пл.”Свобода” до кръстовище с ул.”Ивайло”; начин на паркиране : надлъжно /2 броя места западна страна и 1 брой източна страна/  ; брой 3

- Прибавя се:  ул.” Ал.Стамболийски” от кръстовище  ул.”Ивайло” до бул.”Съединение” като в Наредбата в Приложение № 2 „Списък на улици и пространства включени в синя зона” се изпише :

Район  Б; Местоположение ул.” Ал.Стамболийски” от кръстовище  ул.”Ивайло” до бул.”Съединение” източна страна; начин на паркиране  - надлъжно;  брой - 9

- Отпада  бул.”Ст.Стамболов” от ул.”Цар Калоян” до пл.”Лебеда” – западна страна

-  Прибавя се: ул.”Иван Вазов” от кръстовище ул.”Добруджа” до кръстовище с ул.”П.Р.Славейков” – като в Наредбата в Приложение № 2 „Списък на улици и пространства включени в синя зона” се изпише :

Район Г;; Местоположение ул.”Иван Вазов” от кръстовище ул.”Добруджа” до кръстовище с ул.”П.Р.Славейков източна страна;  начин на паркиране -  надлъжно;  брой - 14

- Прибавя се: ул.”Иван Вазов” от кръстовище ул.”П.Р.Славейков” до кръстовище с ул.”Хр.Ботев” – като в Наредбата в Приложение № 2 „Списък на улици и пространства включени в синя зона” се изпише :

Район Г;; Местоположение ул.”Иван Вазов” от кръстовище ул.”П.Р.Славейков” до кръстовище с ул.”Хр.Ботев” западна страна ; начин на паркиране – надлъжно ; брой  - 10

- Премахва се:   бул.”България” – от ул.”Арда” до спирката на к-с „21-ви” век  надлъжно 17 места

- Добявя се: бул.”България” от кръстовище с ул.”Арда”до кръстовище с ул.”Мара Гидик”- като в Наредбата в Приложение № 2 „Списък на улици и пространства включени в синя зона” се изпише :

Район Г; Местоположение бул.”България”от кръстовище с ул.”Арда”до кръстовище с ул.”Мара Гидик”; начин на паркиране – надлъжно ; брой - 11

- Премахват се  зоните по ул.”Кн.Богориди”, ул.”Константин Фотинов” и ул.”Кавала”.

 

 

§4 В Приложение № 2 /Списък на улици и пространства в синя зона/ от Наредба за обществения ред при използване на ППС и осигуряване на безопасността на движението да отпаднат улици и пространства, които не се експлоатират от ЕООД „Тролейбусен транспорт” , а именно:

  • бул.”България” – след автоспирката пред Изчислителен център до входа за складовете на бившия хлебозавод – южна страна – 26 броя
  • Ул.”П.Евтимий” – северно от пл.”Свобода” – източна и западна страна – 16 броя
  • Ул.”Хан Кубрат” от ул.”Преслав” до ул.”Отец Паисий” – източна страна – 9 броя
  • Ул.”Драгоман” – от ул. „Ат.Танев” до бул.”България” – северна страна – 14 броя
  • Ул.”В.Друмев” – от ул.”Отец Паисий” до ул.”Преслав” – западна страна 7 места 

 

 

 

       

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                             /Таня Захариева/