Справка по чл.26 ал.5 от ЗНА

 

 

На  23.05.2019 г. е публикувана Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: изменение и допълнение на  Наредбата за обществения ред при използване на ППС и осигуряване на безопасността на движението  на територията на Община Хасково.

     

Съгласно чл.26 от Закона за нормативните актове, на 25.06.2019 г. е постъпило писмено Предложение от общинските съветници Иван Минев, Светослава Стоянова и Георги Пеев, за изменение и допълнение на предложения проект за решение по Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: изменение и допълнение на  Наредбата за обществения ред при използване на ППС и осигуряване на безопасността на движението  на територията на Община Хасково.

 

 

Предложението за изменение и допълнение е видно в прикачения файл.