ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №46

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 31.05.2019 ГОД.

 

 

 

 

    

РЕШЕНИЕ №923

 

 

 

На основание чл.21, ал.1, т.22 и ал.2 от ЗМСМА и чл.4, ал.1, т.22 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, Общински съвет – Хасково удостоява  ТОДОР ЖЕЛЯЗКОВ КОЖУХАРОВ със званието „ПОЧЕТЕН ГРАЖДАНИН НА ХАСКОВО”. 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                             /Таня Захариева/