ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №46

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 31.05.2019 ГОД.

 

 

 

 

РЕШЕНИЕ №922

 

    

На основание чл.21, ал.1, т.18 от ЗМСМА, Общински съвет – Хасково реши:

       

1. Да бъде продължен бул. „България” между осови точки о.т.41 до о.т.121 и от о.т.43 до о.т.127. В Приложение №1 е показана схема с разположението на новоименувания булевард.

       

2. Да бъде продължена ул. „Кричим” между осови  точки о.т.293 до о.т.336. В Приложение №2 е показана схема с разположението на новоименуваната улица.

       

3. Да бъда именувана ул. „Дан Колов” (български борец, който и до днес е смятан от мнозина за най-великия борец за всички време и легенда в бойните изкуства) с осови точки 278, 279, 280, находяща се в ж.р. „Изгрев”, перпендикулярна на ул. „Младежка”. В Приложение №3 е покана схема с разположението на новоименуваните улици.

 

       

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                                /Таня Захариева/