ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №46

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 31.05.2019 ГОД.

 

 

 

 

 

    

РЕШЕНИЕ №916

 

 

               

       

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.51, ал.1 от ЗОС, Общински съвет - Хасково дава съгласие Община Хасково да предостави безвъзмездно  автобус „Хюндай“ с рег. Х 58-19 КН за нуждите на „Тролейбусен транспорт “ ЕООД -  гр.Хасково.

       

Всички разходи по поддръжката и експлотацията на автобуса да бъдат за сметка на „Тролейбусен транспорт “ ЕООД -  гр. Хасково.

 

 

 

 

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                              /Таня Захариева/