ЗАСЕДАНИЯТА НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ЩЕ СЕ ПРОВЕЖДАТ, КАКТО СЛЕДВА:

 

 

На  15 април 2019 г. /понеделник/:

ПК по здравеопазване, екология и социални дейности  - 17.00 ч.

 

 

 

На  16 април 2019 г. /вторник/:

ПК по ТСУ и транспорт                                                  - 16.30 ч.

 

ПК по бюджет и финанси                                              - 17.00 ч.

 

 

 

На  17 април 2019 г. /сряда/:

ПК по образование, култура и вероизповедания           - 16.00 ч.

 

ПК по спорт, туризъм и младежки дейности                  - 16.30 ч.

 

ПК по обществен ред и законност                                 - 17.30 ч.