ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №44

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 29.03.2019 ГОД.

 

 

 

    

РЕШЕНИЕ №872

 

        

І. На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.23 от ЗМСМА, Общински съвет – Хасково дава съгласие Община Хасково да предостави по 3 пр. куб.м.  дърва за отопление от Общински горски фонд за зимния сезон на 2019/2020 г., както следва:

 

Клубове на пенсионерите:

       

1. Обединен съюз на пенсионерите – гр.Хасково, кв. „Овчарски”, ул. „Македония” №95А (читалище „Н.Й.Вапцаров”)

2. Пенсионерски клуб – гр.Хасково, кв. „Ручока”, ул. „Стара планина” №54 (читалище „Проф.д-р Ас.Златаров”);

3. Клуб Сдружение „Съюз на пенсионерите” – гр.Хасково, ул. „Генерал Карцов” №3;

4. Пенсионерски клуб – с.Динево

5. Пенсионерски клуб – с.Стамболийски;

6. Пенсионерски клуб – с.Конуш;

7.Пенсионерски клуб – с.Войводово;

8.Пенсионерски клуб – с.Мандра;

9.Пенсионерски клуб – с.Тракиец;

10.Пенсионерски клуб – с.Николово;

11. Пенсионерски клуб – с. Широка поляна;

12.Пенсионерски клуб – с.Клокотница;

 

 Читалища:

1. НЧ „Иван Вазов” – гр.Хасково, кв. „Остров Куба”, ул. „Св.св.Кирил и Методий” №23;

2. НЧ „Г.Ив.Топузов” – гр.Хасково, кв. „Възраждане”, ул. „Пролетарска” №5;

3. НЧ „П.Яворов” -  гр.Хасково, кв. „Поройни”, ул. „Клокотница” №9;

4. НЧ „Св.Кл.Охридски” – гр. Хасково, кв. „Училищни”, ул. „П.Каравелов” №1;

5. НЧ „Република” – гр.Хасково, кв. „Република”, ул. „Единство” №25;

6. НЧ „Проф. д-р Ас.Златаров” – гр.Хасково; кв. „Ручока”, ул. „Стара планина” №54;

7. НЧ „Кадрие Лятифова” – гр.Хасково, бул. „Илинден” №45;

8. НЧ „Арарат” – гр.Хасково, ул. „Добруджа” №11;

9. НЧ „П.Р.Славейков” – гр.Хасково, кв. „Орфей” №2;

10. НЧ „Н.Й.Вапцаров” – гр.Хасково, кв. „Овчарски”, ул. „Македония” №95А;

11. НЧ „Зора” – гр.Хасково, кв. „Македонски”, ул. „Даме Груев” №5 А;

12. Духов оркестър – гр. Хасково, кв. „Остров Куба”, ул. „Св.св.Кирил и Методий” №23;

13. НЧ „Отец Паисий” – с.Войводово;

14. НЧ „Светлина” – с.Въгларово;

15. НЧ „Изгрев” – с.Книжовник;

16. НЧ „Пробуда” – с.Криво поле;

17. НЧ „Заря” – с.Малево;

18. НЧ „Пробуда” – с.Конуш;

19. НЧ „Цвят” – с.Узунджово;

20. НЧ „Райна Кандева” – с.Тракиец;

21. НЧ „Отец Паисий” – с.Николово;

22. НЧ „Св.св. Кирил и Методий” – с.Елена;

23. НЧ „Тодор Велев” – с.Гарваново;

24. НЧ „Св.св. Кирил и Методий” – с.Стамболийски;

25. НЧ „Наука” – с.Динево;

26. НЧ „Пенко Пенков – 2013” – с.Узунджово;

27. НЧ „Васил Левски – 1997” – с.Орлово.

28. НЧ „Слънце“ – с.Тракиец;

 

       

Кметства:     

1. с.Големанци;                       

2. с..Горно Войводино;

3. с.Динево;                     

4. с.Долно Войводино;                

5. с.Долно Големанци;

6. с.Зорница;

7. с.Клокотница;                         

8. с. Корен;                     

9. с. Криво поле;           

10. с.Любеново;

11. с.Маслиново;           

12. с.Нова Надежда;     

13. с.Подкрепа

14. с.Родопи;

15. с.Въгларово;

16. с.Стойково;

17. с.Текето;

18. с.Узунджово;

19. с. Манастир;

20. с. Брягово;

 

 

        ІІ. На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.23 от ЗМСМА, Общински съвет – Хасково дава съгласие Община Хасково да предостави по 10 пр.куб.м. дърва за отопление от Общински горски фонд за зимния сезон на 2018/2019 г. на детските градини на територията на Община Хасково, както следва:

        - ДГ – с.Въгларово;

        - ДГ – с. Конуш;

        - ДГ – с.Малево;

        - ДГ – с.Книжовник;

        - ДГ – с.Криво поле;

        - ДГ – с.Козлец;

        - ДГ – с.Мандра;

       

 

        ІІІ. На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.23 от ЗМСМА, Общински съвет – Хасково дава съгласие Община Хасково да предостави по 10 пр.куб.м. дърва за отопление от Общински горски фонд за зимния сезон на 2018/2019г. на Спортен клуб по борба „Ангел Войвода” – гр.Хасково, Спортен клуб по вдигане на тежести и културизъм “Бяла мечка“-гр.Хасково и Спортен клуб по бадминтон – град Хасково;

       

         ІV. Необходимите средства за закупуване на дървата за отопление, както и разходите за транспорт, да бъдат осигурени от §10 „Издръжкаот бюджета на Община Хасково за 2019 г. Стойността на дървесината е съгласно Решение №843/22.02.2019г. на Общински съвет, а разходите за транспорт да са 20лв. без ДДС, на пр. куб. м. дърва за горене.

 

        V. Възлага на Кмета на община Хасково да предприеме необходимите действия по изпълнение на т.І, т.ІІ и т.ІІІ  от решението.

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

  СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                                 /Таня Захариева/