Справка по чл.26 ал.5 от ЗНА

 

 

 

На 15.01.2019 г. е публикувана Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: отмяна на Наредба за търговската дейност в Община Хасково (Наредбата).

 

   

Съгласно чл.26 от Закона за нормативните актове, до 15.02.2019 г. не са постъпили писмени предложения за изменения и допълнения на проекта за решение, както на официалните електронни адреси, така и в Деловодството на Община Хасково и на Общински съвет – Хасково.