Справка по чл.26 ал.5 от ЗНА 

 

   

На 14.01.2019 г. е публикувана Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: изменение и допълнение на Наредбата за началния размер на наемните цени и цени при разпореждане с общинска собственост по реда на Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост.

 

   

Съгласно чл.26 от Закона за нормативните актове, до 14.02.2019 г. не са постъпили писмени предложения за изменения и допълнения на проекта за решение, както на официалните електронни адреси, така и в Деловодството на Община Хасково и на Общински съвет – Хасково.