Справка по чл.26 ал.5 от ЗНА

 

 

На 20.12.2018 г. е публикувана Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: изменение на Наредба за определяне размера на местните данъци в Община Хасково, в частта, касаеща размера на данъка върху превозните средства – автомобили и товарни автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 тона в Община Хасково.

   

Съгласно чл.26 от Закона за нормативните актове, до 20.01.2019 г. не са постъпили писмени предложения за изменения и допълнения на проекта за решение, както на официалните електронни адреси, така и в Деловодството на Община Хасково и на Общински съвет – Хасково.