ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №41

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 21.12.2018 ГОД.

 

 

 

 

    

РЕШЕНИЕ №822

 

 

 

       

На основание чл.21, ал.1, т.18 от ЗМСМА, Общински съвет – Хасково реши:

       

1. Да бъдат именувани улици в ж.р. „Куба” със следните имена: „Бисер”, „Медовина”, „Чернодъб”, „Пъстър свят” и „Сребърна”. В Приложение №1 са показани схеми на ж.р. „Куба” с разположението на новоименуваните улици.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                                /Таня Захариева/